İçerik

Ölük

Ölük

Nicedir kaybetmişti sağgörüsünü, sağduyusunun da sağlam kaldığı söylenemezdi. Sayrı sardığından keza ortalığı, sihir kırılmıştı.

Seher oynaşmıyordu sevdasıyla, sevdiceği süzmüyordu simasını da saçlarını da. Sakilik sathiydi artık musikide. Sayesi kalmıştı sadece kahkahaların, anılardaydı anın selaseti de. Sonluydu iyilik, sonluydu aşk. Karanlık kaplıyordu safir canları. Keza nicedir acıyordu; an meselesiydi artık sekt’ikalp. 

 

 

1854

1854